ການມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ Fresh Bucks

Fresh Bucks ຊ່ວຍຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນ Seattle ທີ່ມີງົບປະມານໜ້ອຍໃຫ້ສາມາດຊື້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກໄດ້.

ຈົ່ງ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂ້າງ​ລຸ່ມເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຄູ​ປ໋ອງ Fresh Bucks ຫຼື​ບໍ່.  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ, ​ທ່ານ​ສາ​ມາດຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ໃສ່​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້​ທັນ​ທີ.  ງ່າຍໆແບບນັ້ນ!

ມີຄຳຖາມບໍ? ອ່ານຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມ (FAQ) ຂອງພວກເຮົາ .  Fresh Bucks ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອາກອນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຫວານຂອງເມືອງຊີແອັດເທີລ (City of Seattle).

ກະ​ລຸ​ນາຕອບຄຳຖາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານມີສິດໄດ້​ຮັບໃບ​ຄູ​ປ໋ອງ Fresh Bucks ຫຼືບໍ່.