U qalmidda Fresh Bucks

Fresh Bucks waxay ka caawisaa reer Seattle ee dakhliga yar inay gataan khudaarta cagaaran iyo ta bisil.

Ka jawaab su’aalahan hoose si aad u eegto inaad u qalanto Fagtuurka Fresh Bucks. Hadii aad u qalanto, waxaad buuxin kartaa arjiga isla markaba. Sidaasi ayey u fududdahey!

Su’aalo? Akhri su’aalahayaga badanka la iswaydiiyo.  Fresh Bucks waxaa lagu maalgaliyaa Cashuurta Sharaabka Macaan ee Magaalada Seattle.

Fadlan ka jawaab su’aalahan si aad u ogaato inaad u qalanto Fagtuurka Fresh Bucks.