Điều Kiện Hội Đủ Tham Gia Fresh Bucks

Fresh Bucks giúp các cư dân của Seattle, những người có ngân sách eo hẹp, có thể mua trái cây và rau củ.

Hãy trả lời những câu hỏi bên dưới để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận Phiếu Mua Hàng Fresh Bucks hay không.  Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể ngay lập tức điền vào đơn đăng ký.  Thật dễ dàng!

Quý vị có câu hỏi? Hãy đọc Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của chúng tôi.  Fresh Bucks được tài trợ bởi Thuế Đồ Uống Có Đường Của Thành Phố Seattle.

Vui lòng trả lời những câu hỏi này để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận Phiếu Mua Hàng Fresh Bucks hay không.